Hur kan vi få eleverna att lyckas?

Forskningen visar att vi kan få eleverna att lyckas genom att:

 1. Utgå ifrån elevernas behov
 2. Skapa värde för eleverna
 3. Anpassa ledarskapet så att det främjar elevernas lärande och utveckling
 4. Motivera eleverna
 5. Förbättra för eleverna.

1

Behovsdrivet arbetsssätt

Att vi har ett behovsdrivet arbetssätt syns genom att vi: 

 • Har elevernas upplevelse i fokus
 • Känner till, förstår och tar hänsyn till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
 • Har en regelbunden dialog om elevernas behov.

2

Skapa värde

Att vi arbetar skapar värde för eleverna syns genom att vi:

 • Arbetar utifrån en helhetssyn
 • Samverkar
 • Har värdeskapande arbetssätt.

3

Leda

Att vi leder och utvecklar en god miljö för elevernas utveckling och syns genom att vi: 

 • Skapar goda relationer 
 • Väljer och anpassar arbetsformer 
 • Förebygger genom tydliga förväntningar och ramar 
 • aktiverar eleverna 
 • Stödjer beteenden som bidrar till en positiv klassrumsmiljö 
 • Utvärderar vårt ledarskap.

4

Motivera

Att vi är motiverade och fortsätter göra ditt bästa varje dag syns genom att vi ser till att det finns utrymme för:

 • Självstyre
 • Mening
 • Mästerskap.

5

Förbättra

Vi kan få igång förbättringsarbetet och öka förbättringstakten genom att: 

 • Ha en kultur som fokuserar på att förbättra 
 • Ha strukturer som stödjer 
 • Arbeta systematiskt