Utmaningen


Vi vet vad vi förväntas göra och vi vill skapa rätt förutsättningar för varje elev,

men hur ska vi göra rent konkret för att få varje elev att lyckas nå sin fulla potential?

Bokens syfte är att sprida kunskap om hur vi behöver tänka, bemöta och agera för att främja elevernas utveckling och lärande i vardagen. 


Målet har varit att skriva en bok som inspirerar och som ger konkreta exempel på hur vi kan hjälpa varje elev att tillgodogöra sig utbildningen och undervisningen utifrån sina förutsättningar. 


Min förhoppning är att du som läsare ska känna dig stärkt i ditt ledarskap, så att du vågar anpassa och pröva nya arbetssätt, i syfte att skapa förutsättningarna så att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar och behov.


Tillsammans kan vi ge eleverna möjlighet att nå sin fulla potential genom att erbjuda en inkluderand och anpassad utbildning.