Therese Nilsson Ågren

En pedagog och förbättringscoach med passion för inkludering

De senaste 25 åren har jag strävat efter att skapa en fungerande vardag för barn och ungdomar i min omgivning som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, både i arbetet och privat.


Fokus har varit att skapa en god relation till eleverna samt att få eleverna att känna sig sedda, hörda, bekräftade, förstådda och respekterade.

Jag har tagit del av aktuell forskning, involverat eleverna och prövat mig fram för att hitta inkluderande undervisningmetoder för att främja elevernas lärande och utveckling. 


Måler har varit att:

  • utgå från elevernas behov
  • hitta lösningar som skapa värde för eleverna
  • främja elevernas lärande och utveckling
  • motivera eleverna
  • förbättra för eleverna.

Jag har använt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) metod användarresan för att fta ta reda på hur eleverna upplever en situation, en skoldag eller en skolvecka. 

Metoden har hjälp mig identifiera vad inte tycker fungerar samt vad eleverna tycker fungerar och som bidrar till att de känner sig sedda, hörda, bekräftade och respekterade.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en inkluderande, meningsfull och

fungerande vardag för alla elever!


Vi kan få alla elever att lyckas genom att göra rätt sakerrätt sätt!