Insikter

En inkluderande skola

”Lärare som jobbar tillsammans, och som systematiskt anpassar undervisningen så att alla elever kan ta till sig den – det är receptet för en inkluderande och lyckad skola"

Källa: Balli Lelinges

Klicka på länken för att komma till källan

Inkluderande lärmiljöer

"För att alla elever ska nå sin fulla potential anser SKR att skolans lärmiljöer behöver vara inkluderande"

.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

Klicka på länken för att komma till källan

Elevers utveckling

"Lärare behöver ställa rätt frågor för att eleverna ska utvecklas. Här är tre konkreta frågor som gör skillnad:

  1. Vad innebär det att kunna det som vi vill att eleverna ska lära sig?
  2. Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever lär sig eller inte?
  3. Vad måste eleven lära sig för att kunna något på ett speciellt sätt?"

Källa: Balli Lelinges

Klicka på länken för att komma till källan