Digital föreläsning 2021-11-18

Sahlgrenska Universitetssjukhuset


”Din resa berörde. Alla kan må bra till slut även fast det inte känns så i stunden. Man måste själv må bra för att kunna hjälpa andra på bästa möjliga sätt, det har jag tagit till mig idag. Och det ska jag ta tag i direkt med mig själv. Tack!”

” Jag tycker att man fick sig en tankeställare på att man äger sig själv. Bra tips att skriva ner saker som ger energi o tar energi. Lättare att förstå när man ser det framför sig. Att ha gnällfri dag låter toppen 
 borde alla få information om”

”Inspirerade till att stanna upp och faktiskt reflektera över sin vardag och situation, den ena som kan förändra är du själv”

”Det som mest väckte tankar tycker jag var den sista övningen med energi, det visar att man själv kanske behöver omdirigera vad som är viktigt etc. Spännande att få höra din resa och att man själv kan relatera till det”

” Bra tips med 4-7-8! Din historia var intressant. Bra att man fick fundera på sin egen situation och vad som behöver en ändras. ”

” Jag tyckte att allt var riktigt bra. Fick mycket tips som jag kommer att jobba vidare med både privat och på jobbet. Din historia liknar mycket min som jag hade det förut så önskar jag hade hört dig tidigare. Du kommer rädda många andra. ”

”Viktigt med balansen mellan arbete och fritid. Viktigt med återhämtning. Att reflektera över vad som varit bra under dagen. ”

”Blev påfallande hur viktigt det är att ta hand om sig själv. ”

”Att försöka bli bättre på att stanna upp och fokusera på stunden. Att inte göra flera saker samtidigt. Det var behövligt att bli påmind om detta eftersom det har blivit som ett inlärt beteende. ”

”Att man själv antagligen inte märker om man är utbränd/utmattad förrän omgivningen påpekar detta. ”

”Jag blev inspirerad av att skriva ner mina tankar i text så jag lättare kan se framför mig vad jag behöver jobba med för att tillgodose mina intressen och behov. Det fick mig att se en tydligare bild och gav en lättare struktur för mig själv. ”

Inspirationsföreläsning Västerås 191029

Tema #arbetsglädje #arbetsmiljö

Några citat från deltagarna (personer från skolvärden)

”Otroligt inspirerande föreläsning. Känner igen mig i det mesta du pratade om. Har gått igenom samma livsresa själv. Vi behöver nog alla få någon som talar om för oss att vi behöver stanna upp, reflektera och tänka efter.”

”Nyttigt föredrag med mycket eftertänksamhet.”

”Din berättelse berör och den väcker också tankar om att det är människan själv som ansvarar för sin resa.”

”Grunden att du själv kan påverka och förändra dina beteenden är väldigt viktigt att lyfta fram och påminnas av. Bra att stanna upp och reflektera över vardagen.”

”Jag fick ett bättre perspektiv på arbetsmiljön och hur man kan finna arbetsglädje, med små enkla knep.”

Gemensamt för alla deltagare: de uppskattade att jag delade med mig av min personliga resa!

Föreläsning Eskilstuna kommuns hälsoveckor 181114

I veckan hade jag äran att hålla en föreläsning på Eskilstuna kommuns hälsoveckor ”Hur jag undvek att  in i väggen  – inspiration och tips för en lyckligare vardag”. Ordmolnen beskriver vad deltagarna svarade kring hur föreläsningen berörde, väckte tankar och inspirerade. 

Vad berörde enligt deltagarna?

#öppenheten (mitt liv/min resa) #igenkänning (aha-upplevelse) #engagemanget (positiv energi)

Vad väckte tankar enligt deltagarna?

# praktiska övningar (egen reflektion) # bryta mönster (våga)

Vad inspirerade enligt deltagarna?

# självinsikt (ett beteende går att förändra) #kommunikation (upplevelsekuben – situation, jag tänker, jag känner, jag vill) #kunna agera (konkreta verktyg och metoder)