Föreläsningar

Målgrupp
Jag erbjuder inspirationsföreläsningar och vänder mig till företag och organisationer som vill förebygga utmattning, utbrändhet, stress och psykisk ohälsa.

Drivkraft
Min grundläggande drivkraft är att beteenden är inlärda och att de går att förändra. Jag vill:

 • inspirera andra att ta kommandot över sitt liv
 • bidra till att fler vågar ta större plats i sitt liv
 • bidra till att andra att dra i nödbromsen i tid
 • inspirera andra att gå från tanke, till ord och slutligen till handling
 • bidra till att andra mår lite bättre

Så arbetar jag
Jag bokar in ett inledande möte för att lyssna in beställarens behov, syfte/mål med föreläsningen samt eventuella önskemål. Föreläsningen anpassas efter målgruppen och efter genomförd föreläsning sker en uppföljning och utvärdering.

Ledord
Delaktighet, uppskattande förhållningssätt och dialog

Så upplever deltagarna mig som föreläsare:

”Talaren står där som en skör medmänniska och bjuder frisk på sig själv, sina tankar och sina hårt erövrade insikter. Det är uppenbart att hon vill dela med sig för hon vet att det finns alternativa vägar och för att hon vill oss väl” 
Tom Arvidsson

Läs hela blogginlägget

Vad får deltagaren med sig efter föreläsningen

 • INSPIRATION – Talaren utgår ifrån egna erfarenheter och sina upplevelser
 • IGENKÄNNING – Deltagaren känner igen sig utifrån dagens stressade samhälle, aha-upplevelse, lätt att koppla till sitt liv
 • INSIKT– Eget ansvar och insikt att det bara är jag som kan förändra mitt liv
 • NYTTA – Enkla och konkreta verktyg och metoder som är lätta att tillämpa
 • AGERA – Medvetenhet om vad och hur jag kan förändra i mitt liv (tanke – ord – handling)

Senaste föreläsning:

Pris:
5 000 kr – 15 000 kr

Priset varierar beroende på:

 • Antalet timmar som föreläsningen ska vara
 • Om boken ska ingå i priset
 • Ev.  kostnad före resa och logi