FÖRELÄSNINGAR

"En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 procent. Det innebär att en arbetsgivare har ett produktionsbortfall på femton timmar i veckan per anställd. Det kan vara förenat med otroligt mycket pengar."
(Malin Lohela Karlsson, 2016, arbetshälsoekonom, https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/)

MÅLGRUPP
Jag erbjuder inspirationsföreläsningar och vänder mig till företag och organisationer som vill förebygga utmattning, utbrändhet, stress och psykisk ohälsa.

DRIVKRAFT
Min grundläggande drivkraft är att beteenden är inlärda och att de går att förändra.

Jag vill:

 • inspirera andra att ta kommandot över sitt liv
 • bidra till att fler vågar ta större plats i sitt liv
 • bidra till att andra att dra i nödbromsen i tid
 • inspirera andra att gå från tanke, till ord och slutligen till handling
 • bidra till att andra mår lite bättre

LEDORD
Delaktighet, uppskattande förhållningssätt och dialog

NÖJDA KUNDER 
Tom Arvidsson  - 
Ödmjukt om att gå in i väggen

Exempel på upplägg/innehåll

 •  Inledning
  En uppvärmningsövning
 • Genomförande
  Jag visualiserar min personliga resa och hur jag undvek att gå in i väggen. Jag ritar upp en väg och använder vägmärken som metafor. Under föreläsningen stannar jag upp med jämna mellanrum, deltagarna får göra enkla övningar och reflektera utifrån sin situation.
 • Avslutning 
  En reflektionsövning
Föreläsningens längd
Varierar, från en timme till tre timmar.

Jag föreläser både dag, kvälls och helgtid. Med god framförhållning brukar vi finna datum och tid som passar er. Ni kan välja om boken Är du regissören i ditt liv? ska ingå för alla som deltar.

Ev. uppföljning
ca 3 mån efter föreläsningen

Kontakta mig eller skicka en förfrågan 

Ring 073-87 00 037| E-post therese@jagtherese.se