Inspirationsföreläsning Västerås 191029

Tema #arbetsglädje #arbetsmiljö

Några citat från deltagarna (personer från skolvärden)

"Otroligt inspirerande föreläsning. Känner igen mig i det mesta du pratade om. Har gått igenom samma livsresa själv. Vi behöver nog alla få någon som talar om för oss att vi behöver stanna upp, reflektera och tänka efter."

"Nyttigt föredrag med mycket eftertänksamhet."

"Din berättelse berör och den väcker också tankar om att det är människan själv som ansvarar för sin resa."

"Grunden att du själv kan påverka och förändra dina beteenden är väldigt viktigt att lyfta fram och påminnas av. Bra att stanna upp och reflektera över vardagen."

"Jag fick ett bättre perspektiv på arbetsmiljön och hur man kan finna arbetsglädje, med små enkla knep."

Gemensamt för alla deltagare: de uppskattade att jag delade med mig av min personliga resa!

Föreläsning Eskilstuna kommuns hälsoveckor 181114

I veckan hade jag äran att hålla en föreläsning på Eskilstuna kommuns hälsoveckor "Hur jag undvek att  in i väggen  – inspiration och tips för en lyckligare vardag". Ordmolnen beskriver vad deltagarna svarade kring hur föreläsningen berörde, väckte tankar och inspirerade. 

Vad berörde enligt deltagarna?

#öppenheten (mitt liv/min resa) #igenkänning (aha-upplevelse) #engagemanget (positiv energi)

Vad väckte tankar enligt deltagarna?

# praktiska övningar (egen reflektion) # bryta mönster (våga)

Vad inspirerade enligt deltagarna?

# självinsikt (ett beteende går att förändra) #kommunikation (upplevelsekuben - situation, jag tänker, jag känner, jag vill) #kunna agera (konkreta verktyg och metoder)