Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen

En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. 

Min grundläggande drivkraft är att beteenden är inlärda och att de går att förändra. Jag vill inspirera andra att agera och börja förändra sitt beteende genom att ta små steg i rätt riktning. Jag vill bidra till att fler vågar ta plats i sitt eget liv.
Läs mer i min bok "Är du regissören i ditt liv?"
 

Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram nya arbetsmiljöregler som börjar att gälla från och med den 31 mars 2016.

Titta på filmen "Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen"

Kommentera gärna: