Medarbetare som tränar klarar stress bättre

SJUKFRÅNVARON STIGER... 

En svensk studie visar att motion är en buffert vid psykosocial stress. Det visar även att mellanchefen är en mycket viktig aktör för god hälsa på våra arbetsplatser. Framgångsfaktorer: chefen agerar som förebild på arbetsplatsen och är mån om sitt eget välmående. Chefen har individuella hälsosamtal och samtal i grupp med de anställda (handlingsplaner tas fram). 
(Källa: Svenska dagbladet, 2016)


Hur upplever du förhållandet mellan dig och din närmaste chef? Hur känns det i magen på morgonen när du ska gå till jobbet?

För mig har det handlat om att skapa en balans mellan arbete, familj och fritid. Ett led i detta är att jag börjat kommunicera vad jag tänker, känner och vill utifrån en viss situation. Numera har jag mig själv och mina behov i fokus. Jag har även bytt ut "att göra listan" mot en prioriteringslista. Vardagsmotion är bra nog för mig just nu!
Läs mer i min bok "Är du regissören i ditt liv?"

Kommentera gärna: